Kenvin Trading Theory - P1

July 10, 2022

Để dễ Minh họa cho lý thuyết trading của Kenvin thì Kenvin dùng hình ảnh quả bóng để minh họa cho dễ hiểu.

Chu trình đi của Quả bóng giá - PriceBall

Quả bóng giá có đầy đủ tính chất cơ học trong Vật lý (động năng, thế năng) hay nói 1 cách đơn giản hơn, quả bóng giá luôn mang trong mình Năng lượng, năng lượng này tích cực hay tiêu cực sẽ được phản ánh bằng tâm lý giao dịch của thị trường.

Ở đây Giá được minh họa như 1 quả bóng, quá trình giá tăng giảm giống như quá trình "quả bóng giá" đang lăn từ điểm A đến điểm B, từ điểm B đến điểm C. 


Link hình gốc: https://www.tradingview.com/x/FlkiW58J/

You Might Also Like

0 comments

Free Indicator 1

Free Indicator 2

Premium Indicator

Free Indicator 3

Premium System 1

Premium Trading System 2